Privacy policy/Polityka Prywatności

 1

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Sklep Internetowego Sprzedawcy prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: drjoedispenza.com.pl jest Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą CONSCIOUS LEADING SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92 – 456) ul. Beli Bartoka 27 lok. 14 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860036, NIP: 7282846928, REGON: 387048811.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą  jest możliwy w godz. od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga_klienta@drjoedispenza.com.pl, jak również poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych i prawo przenoszenia danych.
 4. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 5. Dane będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, której przedmiotem jest umowa sprzedaży, rozliczenia umowy, oraz kontaktowania się z Kupującym (art. 6 ust. 1 b RODO);
 • podatkowym i rachunkowym - przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 c RODO);
 • windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celach prowadzenia działań marketingowych, w tym dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Kupującego – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie odrębnej zgody przez Kupującego (art. 6 ust. 1 a RODO).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku usługi Newslettera świadczonej przez Sprzedawcę na podstawie odrębnej zgody Kupującego niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usługi Newslettera przez Sprzedawcę.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Sprzedawcy i stali współpracownicy Sprzedawcy, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, zaś w przypadku świadczenia usługi Newslettera dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia tej usługi.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG do kontrahentów z obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).
 5. Kupującemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
 • jeżeli Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz
 • bez podawania przyczyny - w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych.

Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 1. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. Kupujący może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia zamówienia.

 2

Cookies

 1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), oznaczają niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smart fonie itp.).
 3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, jak również w celu automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować optymalną przeznaczoną dla Kupującego treść strony. Sprzedawca używa również plików cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, co pozwala Sprzedawcy na ulepszanie struktur strony internetowej oraz jej zawartości.
 5. Sprzedawca informuje, że użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 6. Pliki cookies mogą być także usunięte przez użytkownika po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

 

 

 

Back to the top